Het nieuwe, diverse Europa roept veel discussie op. Staat de nationale cultuur op het spel? De Europese normen en waarden? En wie kan er echt onderdeel worden van Europa? Om dit Europa beter te begrijpen, onderzoekt Reproducing Europe de ontmoeting tussen migrantenouders en professionals, onder meer op school en het consultatiebureau. Hoe wordt goed burgerschap daar onderhandeld?
Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek in ons publieke boek. Download een kopie van Reproducing Europe: Migrantenfamilies, professionals en de verzorgingsstaat hier.

Drie steden

Amsterdam

In Nederland is veel te doen om de veronderstelde problemen met migranten en hun kinderen. De oorzaak wordt vooral gezocht in vermeende etnische of culturele verschillen. Hoe zien we dit terug in ontmoetingen tussen migrantenouders en professionals?
Lees verder

Parijs

Sinds de rellen in de banlieues en een reeks terroristische aanslagen zijn migrantenouders en hun kinderen een bron van politieke en maatschappelijke zorgen in Frankrijk. Hoe onderhandelen migrantenouders en de professionals wat ‘goed ouderschap’ betekent onder deze omstandigheden in Parijs?
Lees verder

Milaan

In Italië heerst een gevoel van crisis. Economisch zwaar weer, slinkende publieke middelen en de vluchtelingenproblematiek versterken bestaande zorgen over nationale geboortecijfers en migratie. Hoe gaan professionals en vrijwilligers in Milaan om met migrantenouders in deze context van crisis?
Lees verder
Het onderzoek vindt plaats in drie steden: Amsterdam, Milaan, en Parijs. In iedere stad brengt één onderzoeker de perspectieven van Egyptische migrantenouders in kaart, en verkent een ander die van professionals. Door deze perspectieven samen te brengen laat Reproducing Europe zien hoe alledaags burgerschap vorm krijgt in het Europa van nu.

Onderzoeksteam

Anouk de Koning

Anouk de Koning is Universitair Hoofddocent aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit in Nijmegen en geeft leiding aan het Reproducing Europe project.

Anouk de Koning

Amsterdam

Wiebe Ruijtenberg

Wiebe Ruijtenberg is promovendus aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt hoe Egyptische vaders in Amsterdam hun vaderschap ervaren.

Wiebe Ruijtenberg

Amsterdam

Anick Vollebergh

Anick Vollebergh is postdoctoraal onderzoeker en docent aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Zij onderzoekt wat professionals in Parijs verstaan onder goed opvoeden en goed burgerschap.

Anick Vollebergh

Parijs

Soukaina Chakkour

Soukaina Chakkour is promovendus aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Zij onderzoekt hoe Egyptische migranten in Parijs alledaags burgerschap onderhandelen.

Soukaina Chakkour

Parijs

Milena Marchesi

Milena Marchesi is postdoctoraal onderzoeker en docent aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Zij onderzoekt wat nieuwe ideeën over de verzorgingsstaat betekenen voor de ondersteuning van migrantenouders in Milan.

Milena Marchesi

Milaan

Lucrezia Botton

Lucrezia Botton is promovendus aan de afdeling Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies van de Radboud Universiteit. Zij onderzoekt hoe de ‘afwezige’ overheid haar normen en waarden over goed opvoeden overbrengt op Egyptische ouders in Milaan.

Lucrezia Botton

Milaan